Fra Politikens Nudansk ordbog:

1. kandidat i to el. (fra 1900) ét fag inden for det humanistiske fagområde, fx dansk, tysk, historie, musik, religion, arkæologi; fork. af latin candidata el. candidatus magisterii [etc.]

For mit vedkommende er de to fag engelsk og dansk, og i dag har jeg modtaget forhåndsgodkendelsen af mit speciale. Så fra nu af hedder det:

:-D

Cand. mag. Christian H Mohn 

Categories: Magic

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: